I. Knjigovodstvene usluge

– Trgovačkim društvima – d.o.o. , j.d.o.o. i ustanove
(trgovina -veleprodaja, maloprodaja, ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti, proizvodnja… )
– Neprofitnim organizacijama
– Obrtnicima obveznici poreza na dobit
– Obrtnicima poreza na dohodak
– Slobodnim zanimanjima (odvjetnici , obiteljski dom)
– Građanima – fizičkim osobama

(iznajmljivači apartmana, obveznici ugovora o djelu , obveznici obračuna primitaka iz inozemstva , kućanstvo)

II. Trgovačkim društvima , neprofitnim organizacije i obrtnicima - obveznici vođenja poslovnih knjiga prema dvojnom knjigovodstvu vodimo slijeće poslove

– Knjiga ulaznih računa (obračun PDV-a)
– Knjiga izlaznih računa (obračun PDV-a)
– Obračun plaće ( slanje JOPPD obrasca )
– Obračun autorskih honorara (slanje JOPPD obrasca)
– Obračun ugovora o djelu (slanje JOPPD obrasca)
– Knjiženje izvadaka banaka
– Financijsko knjigovodstvo
– Blagajničko poslovanje
– Obračun amortizacije
– Obračun potrošnje – ugostitelji

III. Obrtnici i slobodna zanimanja

– Knjiga ulaznih računa ( obračun PDV-a)
– Knjiga izlaznih računa ( obračun PDV-a)
– Obračun plaća (slanje JOPPD obrasca)
– Knjiga primitaka i izdataka
– Vođenje dugotrajne imovine
– Obračun potrošnje – ugostitelji

IV. Građani – fizičke osobe – iznajmljivači apartmana - primici iz inozemstva - kućanstvo

– Knjiga ulaznih računa ( obračun PDV-a , PDV-S – slanje obrasca)
– Obračun ugovora o djelu (slanje JOPPD obrasca)
– Obračun plaće (slanje JOPPD obrasca)