ŽELITE OTVORITI TVRTKU?

Za sve vas koji ste se odlučili za otvaranje tvrtke ( „firma“ – neispravno) sastavili smo ovaj Vodič za otvaranje tvrtke gdje su detaljno opisani koraci pokretanja trgovačkog društva, odnosno j.d.o.o. Kako bi što jednostavnije donijeli odluku koja vrsta tvrtke najviše odgovara vašim potrebama i mogućnostima, na kraju info-grafike ćete pronaći tablicu s osnovnim razlikama između ta dva oblika poslovanja.

Otvaranje tvrtke
 • Odabir imena tvrtke
 • Odabir djelatnosti
 • Sjedište tvrtke
 • Javni bilježnik
 • Uplata temeljnog kapitala
 • Državni zavod za statistiku
 • Izrada pečata
 • Otvaranje računa
 • Prijava na poreznu upravu
 • Za j.d.o.o.
 • Prijava na HZMO i HZZO
 • Odluka nadležnog upravnog tijela
Napomena

Sadržaj Vodiča za otvaranje tvrtke je isključivo informativnog karaktera te vam može poslužiti kao okvirni putokaz procesa pokretanja vlastitog posla. Prije nego što započnete proces prikupljanja dokumentacije za otvaranje obrta savjetujemo da se dodatno informirate u vama najbližem uredu HITRO.HR, javnobilježničkom uredu i / ili knjigovodstvenom servisu.

I. Odabir imena tvrtke

– Na stranici Sudskog registra provjerite dostupna imena
– Pregledate i one tvrtke koje su u stečaju
– Preporuka odvjetnika je odabrati više imena (radi mogućeg odbijanja od strane suda)
– Za j.d.o.o.: naziv tvrtke obavezno sadrži i djelatnost kojom se bavi

II. Odabir djelatnosti

– Odaberite djelatnosti kojima ćete se baviti
– Možete upisati koliko god djelatnosti želite, cijena je ista.
– Provjerite uvjete za obavljanje djelatnosti
– Naknadno dodavanje djelatnosti se naplaćuje

III. Sjedište tvrtke

PRILIKOM REGISTRACIJE TVRTKE DUŽNI STE PRIJAVITI ADRESU POSLOVANJA

– Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru
– Trebate imati ugovor o najmu za korištenje prostora
– Ukoliko želite imati tvrtku prijavljenu kod kuće – potrebno je izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine

IV. Javni bilježnik

Ovjeriti dokumente:
– Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po
– Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
– Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
– Odluka o imenovanju članova uprave
– Potpis direktora ili potpise članova uprave
– Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
– Odluka o određivanju adrese društvaIzjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Dokumenti:

– Osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane)
– Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

V. BANKA – uplata temeljnog kapitala

Dokumentacija:
– Rješenje o upisu u sudski registar
– Osobna iskaznica
– Potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva

Temeljni kapital
D.O.O. – 20.000 kn
J.D.O.O. – 10 kn

VI. Državni zavod za statistiku

Dostaviti DZS-u:
– Preslika Rješenja o upisu u trgovački registar
– RPS obrazac – ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom
– Kopija OIB-a tvrtke
– Dokaz o uplati 55 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna
broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Nakon obrade zahtjeva Državni zavod za statistiku izdaje dokument „Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta“ – možete preuzeti osobno u Branimirovoj 19 u Zagrebu

VII. Izrada pečata

PEČAT SADRŽI NAZV DRUŠTVA
Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija Rješenja o upisu u sudski registar

VIII. Otvaranje računa u banci

Dokumentacija:
– Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
– Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
– Pečat
– Osobna iskaznica
– Radi se prijenos temeljnog kapitala sa privemenog računa na novootvoreni žiro

IX. Prijava na poreznu upravu

Dokumentacija:
– Set rješenja od registracije kod Trgovačkog suda
– Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od DZS-a
– Potpisni karton žiro-računa
– Ugovor o najmu poslovnog prostora (ako je prostor u najmu)
– Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga ili Izjava da će društvo samostalno obavljati računovodstvo
– Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi

Za j.d.o.o.
Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

– Rješenje o upisu u sudski registar
– Obavijest o razvrstavanju po NKD-u
– Potpisni karton
– Ugovor o vođenju poslovnih knjiga
– Ugovor o najmu poslovnog prostora

X. Prijava na HZMO i HZZO

PRIJAVA NA HZMO

Dokumentacija:
– Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)-
– Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
– Rješenje o upisu u sudski registarObavijest o razvrstavanju društva od strane DZS-a
– Pečat
– Osobna iskaznica
– Do tri radnika: prijave i odjave mogu se izvršiti na šalterima HZMO
– Preko tri radnika: obavezna je prijava putem servisa e-Mirovinsko

Za j.d.o.o.
Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:
Ugovor o radu

PRIJAVA NA HZZO

Dokumentacija:
– Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
– Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2 )
– Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji Tiskanica 2

Za j.d.o.o.
– Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:
– Rješenje o upisu u sudski registar
– Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
– Pečat
– Osobna iskaznica
– Ugovor o radu
– Radnu dozvolu, ako je zaposlenik strani državljanin

XI. Odluka nadležnog upravnog tijela

Dokumentacija:

Odluka nadležnog upravnog tijela o zadovoljavanju tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i drugih uvjeta – dostaviti trgovačkom sudu

Razlike između d.o.o.-a i j.d.o.o.-a D.O.O. J.D.O.O.
Temeljni kapital (min.) minimalno 20.000,00 kn 10,00kn, maksimalno 19.999,00 kn
Sudske pristojbe 400,00 kn 60,00 kn
Obavjest o razvrstavanju DZS-a 55,00 kn besplatno
Trošak javnog bilježnika cca 2.500,00 kn cca 500,00 kn
Broj osnivača neograničen maksimalno 3
Broj članova uprave neograničen samo 1
Prokurist može ne može
Iznos članarine HGK
 1. kategorija poduzetnika – ukupna aktiva: 7.500.000,00 Kuna, ukupni prihodi: 15.000.000,00 Kuna, imaju do 50 djelatnika – 42,00 Kune mjesečno, kategorija poduzetnika – ukupna
 2. aktiva: 30.000.000,00 Kuna, ukupni
  prihodi: 59.000.000,00 Kuna, imaju do 250 djelatnika – 1.083,00 Kune mjesečno,
 3. kategorija poduzetnika – prelaze dva od tri kriterija za II. kategoriju – 3.973,00 Kune mjesečno.
Od 01.07.2016. za j.d.o.o. primjenjuju se kriteriji za članarine kao i za d.o.o.